Utstillinger

Galleri Jessheim

Storgata 6, 2050 Jessheim

23. januar – 9. februar

PSYK…?

Isolasjon – Tabu – Kjærlighet

Nils Johansen, Martine Byrkjeland Mjelde, Geir Hareide Andersen – foto

Tre fotografer setter fokus på psykisk helse med hver sin sterke historie. En som observatør, en som ønsker å fjerne tabuet knyttet til temaet og en som pårørende. Med hvert sitt uttrykk formidler de Isolasjon – Tabu – Kjærlighet.

Nils tar utgangspunkt i sin mors alderdom i isolasjon og ensomhet etter hans fars død. Han viser den store forskjellen på hverdagen til aktive, engasjerte eldre og de som av ulike årsaker ikke kan eller vil delta.

Martine har levd med psykisk sykdom i 15 år og selv erfart hvordan stigmatisering og tabu resulterer i isolasjon og redsel for å bli stemplet som «syk». Med sin åpenhet ønsker hun å bryte tabuet rundt psykisk helse.

Geir har vært pårørende og vokste opp med en mor som slet med psykisk sykdom. Hun satte derfor ekstra stor pris på glede og kjærlighet i sine gode perioder. Dette formidlet hun gjennom flotte tekstilarbeider i glade farger. Geir bærer dette videre i sine fotografier.

De sier om utstillingen:

Alle mennesker har en psykisk helse. Alle har kjent på tøffe perioder i livet. For noen er det blitt en lidelse, og alle har i hvert fall kjent på motgang. Om det har vært sorg, ensomhet, angst, skilsmisse eller psykisk sykdom, så er åpenhet viktig. Vi ønsker å være med på å fjerne fordommer ved psykisk helse.

13. - 28. februar

FARGER, FØLELSER OG STEMNINGER

Eva Brydøy

Hun sier om sin kunst:

«Jeg får ofte høre at bildene mine gjør andre glad og at de løfter folk. Jeg liker å bruke farger. For meg er kunsten en form for terapi, en bevisst måte å gjøre hverdagen og livet lysere på. Å kunne male og lage kunst gir meg glede og livsgnist. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten kunsten. Livet mitt hadde blitt nokså firkantet og sort/hvitt.»

Eva er født i Larvik i 1972, er utdannet grafisk designer og har kunstutdannelse fra Firenze i Italia.

29. mai – 13. juni

Tusjtegninger

Knut Heive

Knut Heive er født i 1957, er utdannet førskolelærer og har en yrkeskarriere i barnehager, skole, voksenopplæring og psykiatri. Han har tegnet nesten hele livet, utviklet metodene og tålmodigheten og latt seg inspirere av tegneserier.

Han sier om sin kunst:

«Tidligere tegnet jeg med tusj på trenåler/buttons. Leverte da i store mengder til bl.a. Nei til atomvåpen, Human Etisk forbund, Senterpartiet m.fl.

Men likevel viktigst var de mer frie tegningene. Ulike mønstre, figurer, trær og mennesker. Det er disse ideene jeg har videreutviklet når jeg nå tegner bilder.»

29. mai – 13. juni

keramikk

Ole Krongaard

Hans utstilling nr 100 er i Galleri Jessheim!

Ole er født i 1957 i Danmark. En autodidakt keramiker som tidlig forlot dreieskiven og støpeformene for å håndbygge sine skulpturelle keramikkgjenstander.

De unike gjenstandene er bygget av leirplater, ofte i kombinasjon med bruk av pølseteknikk.

Krongaards keramikk selges gjennom Illums Bolighus og «Den Permanente». I 1988 ble han juryert inn på Charlottenborgs Forårsudstilling og i 1997 ble han medlem av Danske Kunsthånd-værkere, etter juryering.

7. – 22. august

Geir Brohjem – maleri

SETSUNAI

Geir Brohjem er landskapsmaler, født i 1970 og bosatt på Hamar. Han er utdannet ved Oslo tegne- og malerskole og har Bachelor in fine art fra University of Central England. Han har malt siden 1998 og deltatt i en rekke separat- og kollektivutstillinger.

Han sier om utstillingen:

Tittelen på utstillingen er Setsunai. Det er japansk og innebærer noe som en gang var lyst, nå bleknet. Det er den smertefulle stikkingen i kanten av et minne, gleden i kunnskapen om at alt er midlertidig. Landskapsmaleriene relateres til den melankolien man kan kjenne på bak en opplevelse av et landskap, der rundt deg, menneske, utfolder naturen seg og gir deg her og nå dette store som berører deg i alt ditt og setter noe på plass i deg selv. Samtidig ligger det noe temporært over denne erfaringen, og i det, viktigheten av å ta det med deg, lagre det et sted der inne som en del av din historie, for denne her og nå vil og må forsvinne, i en dag som går mot natt.