Galleri Jessheim

Utstillinger 2021

JANUAR

23. januar – 9. februar

Fotoutstillingen Psyk…?

  

«Kunst motvirker åndsforlatte, urbane tomrom. For å løfte stedsutviklingen trengs kreative idéer og et fritt hode. Kunsten må derfor inngå i en tidlig fase av planleggingen, og kunstnere må inviteres inn i prosessen. Frivillig kunst og kultur skal være en vesentlig og tydelig del av kommunens samlede kulturliv.» Alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur gjennom et bredt mangfold, og delta i skapende aktivitet – gjennom hele livsløpet.»

– Ullensaker kommunes kommunedelplan for kultur 2016 – 2030

I mer enn 40 år har Ullensaker kunstforening vært en tydelig del av det frivillige kulturlivet i Ullensaker.

Vi er blant de mest aktive kunstforeningene i Akershus fylke.